Divers welzijn

Digi alfabet-register

Divers
Nieuwsbrieven Divers
Huiswerkklas in
BBS de Hambaken
Klapperproject Klussendienst
de Hambaken
Koppelproject 'Hambaken
Platform073 Straatcontactpersonen Taalontmoeting
Taalvrijwilligers gezocht
Vrijwilligers
en verzekering
Wooncoach
Schroom niet om een gesprek aan te gaan met een persoon die hier werkt!

Divers Welzijnsonderneming

Datum 07-06-2015

Welzijnsonderneming Divers biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving.
Van een stedelijke vestiging met drie locaties in de wijken, stapt Divers over naar twee kantoorlocaties. Aanleiding zijn de gekrompen organisatie en de onvoldoende kwaliteit van de huidige wijklocaties. Het stedelijk bureau van Divers in de Rogier van der Weijdenstraat blijft gehandhaafd en Divers huurt een verdieping in het kantorencomplex van het stadion de Vliert.
Divers ontwikkelt met de bewoners en bewonerscomités, projecten en activiteiten die het wonen en het samen leven verbeteren. De jongerenwerkers gaan de straat op en benaderen daar tieners en jongeren, om ze positief bij de wijk te betrekken en te laten meedenken over het leefklimaat in de wijk.

Zie voor verdere informatie de website: www.divers.nl

Teammanager Noord:
Erik de Rooij
Tel: 073 612 44 88
Mobi: 06 50 45 93 41
E-mail: e.de.rooij@divers.nl

Adres en telefoon Divers:
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 612 44 88
E-mail: welzijnsonderneming@divers.nl

----~----

Huiswerkklas in BBS de Hambaken

Datum 13-10-2015

Flyer Huiswerkklas in BBS de Hambaken

Bron mail: Anne Leenderts, Jeugd/Jongerenwerker Divers

---- TOP ----

Klapper project

Datum 02-11-2009

Is voor buurtbewoners die hun papieren graag op orde willen hebben.
De Klapper is opgezet door Divers i.s.m. de afdeling AMSZ van de gemeente 's-Hertogenbosch. Divers voert de Klapper-activiteit uit in de wijkpleinen (hier Wijkplein De Klepel)

Hoe werkt het? In een aantal bijeenkomsten gaat u met een medewerker van de wijkwinkel aan de slag om te leren uw administratie te ordenen en hoe u uw administratie in de klapper opbergt.

Meer info bij wijkplein De Klepel

---- TOP ----

Klussendienst de Hambaken

Datum 13-12-2016

Bron e-mail:Sitki Olcucu, Wijkwerker Divers

---- TOP ----

Koppelproject 'Hambaken'

Datum 02-10-2014

Het Koppelteam van de Politie te 's-Hertogenbosch en Divers Welzijns-onderneming gaan samen op pad. 
Men loopt 1x per week een rondje door de wijk en fungeert als een aanspreekpunt voor  alle bewoners.  
Het is de bedoeling om op deze manier de wijkbewoners een veiligheidsgevoel te geven.

1x Per week loopt André (wijkagent Hambaken) met Hanny (opbouwwerk Divers) een rondje in de wijk, zij lopen niet op een vaste dag en/of tijdstip.
Op maandagmiddag loopt Hanny samen met Nellie Caron (Sociaal wijkbehherder Zayaz) in de wijk.
Met dit koppelteam kunt u alles bespreken wat u maar wilt. Ook kunt u met hun een afspraak thuis of op locatie (Wijkwinkel 'de Klepel' of kantoor Het Wielsem 100 van Zayaz) maken.
Wilt u een afspraak maken, bel dan met Hanny Spijkers (Divers), tel: 06-51284569

Hanny Spijkers van Welzijnsonderneming Divers

Wijkagent André van der Voort

Nellie Caron

Hanny Spijkers André van der Voort Nellie Caron

---- TOP ----

Platform073

Datum 20-11-2014

Vrijwilligersnetwerk Galant beheerde al jaren een Vacaturebank, waar non-profit organisaties hun vacatures kunnen plaatsen. De afgelopen jaren hebben duizenden vrijwilligers via deze weg passend vrijwilligerswerk gevonden. De Vacaturebank is per 15-12-2014 verdwenen van de site van Galant, en vanaf dat moment is Platform073 de pagina voor al het vraag en aanbod van vrijwilligerswerk.

In 2014 is Platform073 van start gegaan. Dit is een vraag en aanbod pagina die is ontstaan door de samenwerking van vrijwilligersorganisaties uit verschillende sectoren. Via deze pagina is het al geruime tijd mogelijk om gericht vrijwilligers te werven voor bepaalde functies.
Platform073 is zeer toegankelijk, overzichtelijk en biedt de bezoeker middels een scala aan zoekfuncties de mogelijkheid om gericht te zoeken in het brede aanbod.
Lees het Word-document: Instructie gebruik Platform073 door en volg de globale uitleg over de aanmeldprocedure bij Platform073.

Talentenbank is ondergebracht bij Platform073.

Op www.platform073.nl vinden inwoners, organisaties en bedrijven uit Den Bosch elkaar om gratis samen te werken, te ruilen, te organiseren, te helpen en te delen. Dat kan nu ook op de pagina van je eigen wijk of buurt. Ga naar de homepage van Platform073 en kies het gebied waar je woont.
Zie: www.platform073.nl/wijkpagina/noord Dan zie je alle vragen en aanbiedingen van en voor je wijk.
De wijkpagina’s worden beheerd door de wijkwerkers van Welzijn Divers. De wijkwerkers in jouw buurt staan op www.divers.nl.

Lees Divers Actueel - juli 2014 om het laatste nieuws (in pdf-formaat) van Platform073 te lezen.

 
* Heb je een talent dat je graag met een ander wilt delen?
* Heb je hulp nodig bij een klus?
* Zoek je een leuke manier om je in te zetten voor een ander?
* Heb je een goed idee en wil je samenwerken?
* Wil je iets lenen, ruilen of weggeven?

Dan is Platform073 zeker iets voor jou! Platform073 wil mensen met elkaar in contact brengen.
Voorwaarde is dat alle uitwisseling gratis is. Je mag geen geld vragen of aanbieden in ruil van je dienst of aanbod.

Met ingang van 03 februari 2015 gaat het Wijkplein de Hambaken een dagdeel extra open op de dinsdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur. Wijkbewoners kunnen tijdens deze middag binnenlopen voor vragen, ideeën of aanbod voor het Platform073. Er zijn tijdens die uren speciaal vrijwilligers en een medewerker die waar nodig is 'tijdelijke' ondersteuning kan bieden.
Stap gewoon tijdens zo'n middag binnen of plaats een bericht op Platform073. Zie de site: www.platform073.nl.
Over Platform073: Wat is Platform073, Voor wie is Platform073, Hoe werkt Platform073 en Nieuws.

---- TOP ----

Straatcontactpersonen

 

Straatcontactpersonen zijn de ogen van de buurt.
Inmiddels zijn de SCP-ers al met 48 personen. Ze zijn hartstikke gemotiveerd. Regelmatig lopen ze een rondje door ‘hun’ straat of een stukje van de buurt. Zij signaleren alles wat er niet in orde is
en maken hier melding van bij de verschillende instanties.

Straatcontactpersonen

----~----

Wijkschouw in de Hambaken 01-06-2015

Datum 06-06-2015

Maandagavond 1 juni heeft er een wijkschouw plaatsgevonden op de Hambaken.
Straatcontactpersonen, bewoners en professionals hebben samen met wethouder Paul Kagie een rondje door de wijk gelopen om te kijken hoe die ervoor staat.
De straatcontactpersonen hebben hun wensen en knelpunten kenbaar kunnen maken en we hopen dat er iets van gerealiseerd word.

Op veel plaatsen in de Hambaken zijn  al diverse opknapbeurten geweest zowel pleintjes als doorgaande straten b.v de Bijenkoningin ziet er erg leuk uit. Ook het Klokkendiep is mooi opgeknapt.
Opvallend was wel dat er veel voortuinen verwaarloosd bijliggen. In huurcontracten word vermeld dat men de tuin netjes hoort te houden, helaas doen veel mensen dit niet. Dat is erg jammer, het verpauperd het aanzicht van onze wijk.

Is u pleintje nog niet opgeknapt?
Trommel wat bewoners op en ga ism Zayaz aan de slag om er een mooi pleintje van te maken.
Bewoners moeten er zelf wel aan meewerken.

Bron: e-mail: Jolanda van den Heuvel

Wijkschouw in de Hambaken 01-06-2015

---- TOP ----

Taalontmoeting

Datum 06-04-2016

Tijdens de taalontmoetingen praten we over verschillende thema’s zoals: voeding, zorg & gezondheid, (vrijwilligers)werk of school. Je leert op een creatieve en makkelijke manier de  Nederlands taal. De Nederlandse taal staat voorop, maar de vrijwilligers zorgen voor een ontspannen en hele gezellige sfeer.

Bij Taalontmoeting leer je samen op een gezellige manier beter Nederlands spreken, lezen en schrijven. Bedenk eens hoe fijn het is om zelf een afspraak te maken bij de dokter.

Lijkt het je leuk om de Nederlandse taal op een gezellige en creatieve manier eigen te maken en bent u toe aan nieuwe sociale ontmoetingen dan bent u van harte welkom bij de taalontmoeting. de bijeenkomst is iedere woensdagochtend van 09.00 - 11.30 uur in de BBS Hambaken.

----~----

Taalvrijwilligers gezocht

Datum 06-04-2016

Vind jij het leuk om vrouwen te helpen bij het leren spreken en begrijpen van het Nederlands? Dan bieden wij je prachtig vrijwilligerswerk aan! Ervaring in het (taal)onderwijs is niet nodig. Wij vragen van onze vrijwilligers een redelijke beheersing van de Nederlandse taal en vooral geduld en plezier in het contact met vrouwen van overal in de wereld.

Voor meer informatie:
Karima Majait
Tel/gsm: 06-11377902
E-mail:
k.majaiti@divers.nl

E-mail: Karima Majait - Divers

---- TOP ----

Vrijwilligers en verzekering

Datum 09-12-2015

Verzekeringen
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft voor alle vrijwilligers die in de stad vrijwilligerswerk verrichten, collectieve verzekeringen afgesloten: een basispolis en een pluspolis. Ook de vrijwilligers die voor Divers activiteiten verrichten zijn hierin ondergebracht.
Zie voor meer info: website gemeente 's-Hertogenbosch en klik in de zoekbalk op Vrijwilligers - Regelingen.


Vrijwilligers en verzekering

Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat tijdens het vrijwilligerswerk. Of u valt. Of u wordt aansprakelijk gehouden voor schade. We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt, maar het is goed om te weten dat gemeente ‘s-Hertogenbosch voor al haar vrijwilligers een uitgebreide collectieve verzekering heeft afgesloten.
Breekt of verliest u bijvoorbeeld uw bril tijdens het vrijwilligerswerk, dan bent u hiervoor verzekerd. Gebruikt u uw eigen tuingereedschap om bij iemand te tuinieren, dan is het gereedschap verzekerd. De collectieve vrijwilligersverzekering betreft ook het vervoer. Neemt u als vrijwilliger iemand mee in de auto, dan is de bewoner/klant ook verzekerd. En komtu op de fiets naar het vrijwilligerswerk en u krijgt schade of een ongeval, dan zijn u en de fiets ook verzekerd.

Alles over de voorwaarden om aanspraak te maken op de vrijwilligersverzekering en hoe het werkt, staat op www.divers.nl bij Vrijwilligers. U kunt met uw vragen ookbellen: 073 612 44 88, vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

Bron: Vrijwilligers Nieuwsbrief nr. 13, nov. 2015

---- TOP ----

Wooncoach

Datum 22-01-2016

Wooncoach is de naam voor een welzijnsproject waarbij het voeren van een huishouden centraal staat. Het project is bestemd voor bewoners die het niet lukt om zelfstandig hun huishouden en aanverwante zaken te runnen.

In Wooncoach zijn een aantal langer bestaande woonprojecten gebundeld van de welzijnsorganisaties Maatschappelijke Opvang, Welzijn Divers, Ypse en Juvans. Er is nu één duidelijke plek waar alle kennis en krachten gebundeld zijn om mensen met problemen rond hun woonplek te helpen. Het project werkt met vrijwilligers als wooncoach.

Voor meer informatie: Wooncoach@divers.nl

De projecten binnen Wooncoach hebben hun waarde bewezen. Dankzij de enthousiaste inzet en kunde van de vrijwillige coaches hebben veel bewoners een ontwikkeling doorgemaakt. Een vrijwillige coach biedt gemiddeld één jaar ondersteuning aan bewoner(s) om hun huishouden weer op orde te krijgen. Bewoner(s) en coach bepalen samen hoe zij dit aanpakken. Het traject wordt afgesloten als de persoon/het gezin weer zelfstandig verder kan. Beroepskrachten begeleidend de vrijwilligers, als het nodig is,vindt er doorverwijzing naar professionele hulpverlening plaats.

Zie de website voor actuele informatie over het project: http://www.divers.nl/activiteiten/wooncoach.html
Hier kun je ook de onderstaande flyer in een pdf-bestand lezen!!!

Bron e-mail: Harriet Pijnappels, Communicatie-adviseur Welzijn Divers

---- TOP ----

Deze website is opgezet door een aantal actieve leden van ICT Club de Hambaken. Gaat uw interesse uit naar het helpen bij een taak binnen deze club en u bent woonachtig in de Hambaken, neem dan gerust eens contact met ons op.   Lees verder >>>

Laatst bijgewerkt
 op: 16-10-2017 16:07:44

         

-----     Copyright 2008   ICT Club de Hambaken     -----