Buurtteam
Breed Welzijn
Galant Creatievelingen
gezocht voor 8uo
Gezondheidscentrum Noord - griepprik 2016 GGD Politie
Straatcoaches Wijkbeheerder
Zayaz
Scholen BBS de Hambaken Kindcentrum
de Duizendpoot
KC de Springplank
Schroom niet om een gesprek aan te gaan met een persoon die hier werkt!

Buurtteam Breed Welzijn

Datum 28-11-2016

Buurtteam Breed Welzijn: iedereen doet volwaardig mee!

Goede basisondersteuning bieden in de wijk! Dat is in het kort de kracht van  het buurtteam Breed Welzijn Hambaken, Orthen, Buitenpepers. In dit buurtteam werken beroepskrachten van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Welzijn Divers en MEE regio 's-Hertogenbosch sinds 1 juli intensief samen.


Wij maken ons samen sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Ons motto is: 'iedereen doet volwaardig mee'. Dat willen wij bereiken samen met bewoners en onze samenwerkingspartners in de wijk.


Waarvoor kunt u bij het buurtteam terecht?
Wijkbewoners kunnen  met allerlei vragen terecht bij het buurtteam Breed Welzijn Bijvoorbeeld over: relaties en gezin, jeugd en opvoeding, financiën en werk, wonen, ruzie en geweld, mantelzorg, sociale contacten, gezondheid, vrijwilligerswerk of wijkinitiatieven. Voorlopig is het Buurtteam nog gewoon te bereiken via het wijkplein De Hambaken of via de telefoonnummers van de moederorganisaties.

Bron e-mail: Elles - Buurtteam Breed Welzijn

---- TOP ----

Galant

 

Het is een 'vrijwilligersnetwerk', die adviseert en ondersteunt de vrijwilligers en -organisaties in 's-Hertogenbosch.
Ze hebben ook een vacaturebank en een cursusaanbod in hun pakket, etc.

Galant zit aan Rogier van der Weijdenstraat 2.

Vrijwilligersnetwerk Galant presenteert en promoot vrijwilligerswerk als een inspirerende manier van vrijetijdsbesteding. Galant stimuleert de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid bij organisaties. Galant adviseert en ondersteunt de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in 's-Hertogenbosch.

Zie voor verdere info hun site: www.galant.nl     Zie ook de nieuwsbrieven van Galant

----~----

Creatievelingen met talenten gezocht voor 8uo

Datum 22-02-2015

Ook Den Bosch werkt over! 8 Uur overwerken voor het goede doel? De Bossche afdeling van 8uo zoekt creatievelingen, die hun talenten (eenmalig) willen inzetten voor een non-profit organisatie. Op 27 maart van 18.00 - 02.00 uur gaan 5 teams aan de slag met opdrachten voor goede doelen in de GZG Mariakapel. Aanmelden kan nog!

Wil je als non-profit organisatie graag een opdracht laten uitvoeren door een team van 8 uur Overwerken voor het goede doel?
Je kunt je organisatie en vraag aanmelden!
   

---- TOP ----

Gezondheidscentrum Noord - griepprik 2016

Datum 02-12-2016

Gezelligheid bij de griepprikdagen in Gezondheidscentrum Noord!

In oktober en november hebben bewoners in Noord massaal de griepprik gehaald in Gezondheidscentrum Noord. En niet alleen de griepprik…. Buiten was er ook een gezellige Samen Gezond Markt, waar bewoners informatie konden krijgen over gezond eten, het belang van Vitamine D, de nieuwe Schijf van Vijf, en beweegactiviteiten en sportmogelijkheden in de wijk. Er werden veel leuke en interessante gesprekken gevoerd met medewerkers van GGD, ’S-PORT en Divers. En dat onder het genot van een lekker gezonde smoothie of zelfgemaakte hapjes. Bij de raad & win actie hebben zelfs twee bewoners uit Noord een mooie blender gewonnen, zodat zij thuis zelf ook heerlijke smoothies kunnen maken.

Heeft u de Samen Gezond markt gemist en hebt u toch nog vragen over gezondheid, bewegen en leuke ontmoetingen in de wijk? Maak dan een afspraak met Hanneke van Dillen voor het Samen Gezond spreekuur!

-          - Elke vrijdagochtend 9.00-10.00u in Gezondheidscentrum Noord
     -
Elke maandagochtend 09.00-10.00u in Wijkplein Het Centrum in BBS Haren Donk Reit (alleen in november en december)
     - Elke maandagochtend 09.30-10.30u in Wijkplein De Klepel in BBS Hambaken (alleen in november en december)

Hanneke van Dillen is bereikbaar via: Tel. 06-52585255, h.vandillen@s-hertogenbosch.nl of meer informatie via de website.

    

Bron mail: Majorie van den Berg

---- TOP ----

GGD

Datum 23-09-2015

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen.
Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u! 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn er voor u en de gezondheid van uw kind op het consultatiebureau, locatie Gezondheidscentrum Noord op de Rompert (E-mail: cbrompert@ggdhvb.nl).

Scholen en organisaties kunnen voor vragen over gezondheidsthema’s als voeding, beweging, roken en alcohol, hygiëne huid en gebit, sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en mediawijsheid, terecht bij de wijkgezondheidswerker van de GGD.
De wijkgezondheidswerker werkt samen met andere organisaties in de wijk, als Divers en ’S-PORT, adviseert scholen en staat klaar voor wijkbewoners van alle leeftijdsgroepen, van jong tot oud.

Zie voor verdere informatie de website:
www.ggdhvb.nl
Wijkgezondheidswerker:

Majorie van den Berg
Email: majorie.vd.berg@ggdhvb.nl

Bron e-mail: Majorie van den Berg

----~----

Per 1 augustus 2015 is Majorie van den Berg als gezondheidswerker van de GGD actief in Noord (o.a. Hambaken).
Dit houdt in dat zij actief is op de BBS, alle andere basisscholen en in de wijk en met name samenwerkt met andere instanties in de wijk.

---- TOP ----

Politie

 

Er is 1 vaste wijkagent aangesteld en wel Dhr. André v.d. Voort.
Zij hebben als taak het handhaven van een goede leefgemeenschap in de wijk.


Als u meer wilt weten over de politie, korps Brabant-Noord, ga dan naar hun site: www.politie.nl/mijn-buurt
Voor het doen van een (digitale) aangifte via internet klikt u hier: www.politie.nl/aangifte

Wijkagent André van der Voort

Zie ook het Koppelproject, hierbij is de Politie ook actief.                                                        Bekijk het nieuwe uniform - Het nieuwe blauw op straat.

---- TOP ----

Straatcoaches

 

Vanaf maandag 15 maart 2010 zijn in de wijk Hambaken straatcoaches op pad. Het gaat om inwoners van Den Bosch die het 'handhavingsgat' moeten vullen tussen buurtvaders en politie.
Ze zijn er vooral om jeugdoverlast te voorkomen en aan te pakken. De politie zorgt voor begeleiding van het project. "We willen jongeren niet alleen aanspreken op verkeerd gedrag, maar ook wijzen op perspectief", aldus een van de straatcoaches.

Straatcoaches

---- TOP ----

Wijkbeheerder Zayaz

 

Mw. Nellie Caron is één van de wijkbeheerders van Zayaz. Zij werkt in de wijk Hambaken. Haar kantoor is gevestigd aan Het Wielsem 100, alwaar zij iedere week een spreekuur heeft. Ook is zij te bereiken op haar kantoor bij Zayaz in de Ketsheuvel.


Nellie Caron
, Sociaal Wijkbeheerder Zayaz
Tel:
06-51182778
Bezoekadres: Het Wielsem 100
Bezoekadres: Ketsheuvel 12 A
E - mail adres: n.caron@zayaz.nl

 

* Belangrijke telefoonnummers

Datum 10-09-2009

Op de site van Zayaz zijn we deze telefoonnummers tegen gekomen en aangezien we dit wel een belangrijk onderdeel vinden, mogen we dit artikel in overleg met de vorige wijkbeheerder van Zayaz (Leon Pijnenburg) op onze website opnemen.

---- TOP ----

Scholen

 

Er staan in deze wijk een aantal scholen:
De Brede Bossche School de Hambaken komt u op verschillende pagina's van deze website tegen. Hier worden namelijk heel veel activiteiten bedreven die op verschillende pagina's zijn uitgewerkt.

Kindcentrum de Duizendpoot is gehuisvestigd in de Brede Bossche School de Hambaken aan Het Wielsem 1.

Openbare Basisschool de Springplank staat ook met een uitgebreid verslag op de site.
Onze website-interviewster Marijke van Nunen heeft hier een aantal uren doorgebracht om u een goede indruk te kunnen geven van deze school. Tevens heeft de website-fotograaf een aantal mooie beeldjes geschoten.

 
* Brede Bossche School De Hambaken
Het Wielsem 1
5231 BV   's-Hertogenbosch
Tel:
(073) 643 21 47
E-mail: hambaken@beheerbbs.nl
In het functionele gebouw van de Brede Bossche School de Hambaken werken zestien professionele partners, veel verenigingen en bewonersgroepen intensief samen.
De Brede Bossche School is een flexibel product dat in elke wijk of buurt op maat gesneden kan worden toegepast.
Het doel van de BBS is een vergroting van de leefbaarheid in de wijk door verbetering van de sociale infrastructuur,
zodat educatieve en ontmoetingsactiviteiten laagdrempelig en voor een ieder bereikbaar zijn.
Zie voor meer info: www.bredebosschescholen.nl

Zie ook de pagina Brede Bossche School DE HAMBAKEN voor meer informatief nieuws.
 
* Kindcentrum de Duizendpoot
Het Wielsem 1
5231 BV ´s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6450735
Fax: 073/6450738
E-mail: duizendpoot@horizon.nl

Internetsite: www.bsdeduizendpoot.nl
Kindcentruml de Duizendpoot


Bijlage NIP

Het is een katholieke school. De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, religie en cultuur.
Deze school heeft zich ontwikkeld tot een echte ‘leesschool’.
In 2003 heeft de school de TooNbeeldprijs 'Voorbeeldige scholen' gewonnen.
De school heeft een speciale NIP-groep (nieuwkomersgroep). Deze kinderen komen allemaal uit andere landen en moeten hier de Nederlandse taal leren schrijven, praten en lezen.
Kijk voor meer nieuws en activiteiten op de pagina: Kindcentrum de Duizendpoot.
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014/2015 is de naam Basisschool de Duizendpoot gewijzigd in: Kindcentrum de Duizendpoot.
 
* Kindcentrum de Springplank
Hambakendreef 2A
5231 RJ   's-Hertogenbosch
Tel: Algemeen     
Tel: Directrice     
Tel: IB-ers          
Tel: Kleuters       
Tel: Robbedoes
073-6412372
073-6440481
073-6447392
073-6447391
073-6420543

Het is een openbare basisschool, die voortdurend bezig is het onderwijs te vernieuwen.
De beste indruk van een school krijgt u door er rond te kijken, de sfeer te proeven, te praten met kinderen, ouders en leerkrachten.   Voor wie meer informatie wil: u bent van harte welkom!

Zie ook het interview dat is afgenomen door Marijke van Nunen.
Kijk voor meer info ook op Internet:
www.kcdespringplank.nl

---- TOP ----

Deze website is opgezet door een aantal actieve leden van ICT Club de Hambaken. Gaat uw interesse uit naar het helpen bij een taak binnen deze club en u bent woonachtig in de Hambaken, neem dan gerust eens contact met ons op.   Lees verder >>>

Laatst bijgewerkt
 op: 16-10-2017 16:32:13

         

-----     Copyright 2008   ICT Club de Hambaken     -----