Onderhoud in de wijk

Digi alfabet-register

Herinrichting Zirkoon
en Het Wielsem
Onderhoud riolering
Het Klokkediep
-
Foto's
Pleintje en voortuinen
Bijenkoningin
Samen maken we
de wijk mooier
Timmerwerkplaats
16-06-2015
Expositie De Bijenkoningin
23-06-2015
Schoonmaak brandgangen
Saffier-Opaal
17-12-2015
Straatwerkzaamheden Zirkoon/Smaragd
Twijfels herinrichting
Zirkoon
25-02-2016
Werkzaamheden
Het Wielsem

Herinrichting Zirkoon en Het Wielsem  

Datum 28-09-2015

Geachte bewoner(s),
In de Hambaken heeft op maandag 27 oktober 2014 een informatie- en inloopavond plaatsgevonden waarop uw reactie is gevraagd op de plannen. Deze plannen zijn de afgelopen periode nader uitgewerkt en aangepast naar aanleiding van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de avond van 27 oktober 2014.

Het betreft:
1.   De herinrichting van de Zirkoon;
2.   De herinrichting van een deel van het Wielsem (centrum Hambaken);

Deze aangepaste plannen treft u bijgaand aan. Ze zijn ook te bekijken op de website van de wijkraad en Hambaken Nieuws.

Verkeersbesluit
Daarnaast heeft de gemeente het voornemen de afsluiting voor autoverkeer tussen de Zirkoon en de Tamboerijn ter hoogte van de hoogspanningsleiding uitvoeren.

De aanleiding hiervoor is enerzijds:
a.   de toekomstige herinrichting van de Zirkoon
en anderzijds:
b.   de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Edelstenenbuurt en Instrumentenbuurt in de Hambaken.

 

Om deze afsluiting mogelijk te maken heeft de Gemeente ís-Hertogenbosch een voornemen verkeersbesluit genomen.
Het voornemen verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf 28 september tot en met maandag 12 november 2015 ter inzage in het Stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bedenkingen richten aan:
Het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer
Postbus 12345
5200 GZ íS-HERTOGENBOSCH

Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit belt u met de heer J. Sier van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 51 84 of mail naar: openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl.

 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De uitvoering van dit plan start medio november 2015. U ontvangt vooruitlopend op de werkzaamheden een brief waarin wordt aangegeven op welke wijze u bij vragen contact kunt opnemen met de aannemer die het werk uitvoert.

 

Contact
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen op het ontwerp? Belt u dan met Ruben Blok (ontwerper), telefoonnummer (073) 615 5601 of mail naar r.blok@s-hertogenbosch.nl.

Ik vertrouw er op u voldoende geÔnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer,
ir. T.J.J.R. Prinsen


Herinrichting Het Wielsem

Herinrichting Zirkoon

Bron e-mail: Frank van Berkel, Wijkmanager Noord

Straatwerkzaamheden bij de Zirkoon/Smaragd

Datum 24-12-2015

Enkele foto's dd: 2 december 2015 van werkzaamheden bij de Zirkoon/Smaragd. Wat er nu precies allemaal gebeurd aan werkzaamheden is niet helemaal duidelijk. De ene zegt dit gedeelte wordt afgesloten en een ander zegt dat het nog niet helmaal zeker is. Afwachten dus wat de gemeente zal gaan doen.
De Zirkoon en de Smaragd worden niet afgesloten, de weg blijft open met enkele aanpassingen.
 

Enkele foto;s van de werkzaamheden bijgevoegd, de foto's dateren van 8 maart 2016.

Datum 09-03-2016

OiW-Straatwerkzaamheden Zirkoon/Smaragd 17-12-2015

Twijfels herinrichting Zirkoon

Datum 29-02-2016

Zoals bekend zal zijn word er druk gewerkt aan de aanpassing en versmalling van de Zirkoon. Ik heb begrepen dat er op het eerste plan en afsluiting nogal wat bezwaren zijn binnengekomen waardoor het plan is aangepast.
Ik denk te kunnen concluderen dat er over het gewijzigde niet goed is nagedacht om de hiernavolgende reden.
 
De versmallingen aan beide zijden langs de vijver zijn 3 meter breed maar denk ik genoeg om personen en bestel auto's door te laten. Na pakweg 10 meter (versmalling) word de rijbaan 2 meter breder. In totaal 5 meter dus over een afstand van pakweg 80 meter. Personenauto's zijn pakweg 2 meter breed en zullen al voorzichtig moeten zijn met passeren. Bij grotere bestelauto's gaat dit natuurlijk problemen opleveren omdat ze breder zijn (zeker met de spiegels).
Vraag me af of over dit idee wel goed is nagedacht. In de praktijk lijkt het me niet ondenkbaar dat dit problemen gaat opleveren, tenzij het fietspad gebruikt gaat worden om te kunnen passeren.

Bron: wijkbewoner Harp

Werkzaamheden bij Het Wielsem

Datum 28-02-2016

Enkele foto's dd: 25-02-2016 van werkzaamheden bij Het Wielsem. Er zal aan beide zijden een fietspad aangelegd worden, verschillende parkeerplaatsen en er worden een aantal nieuwe bomen geplaatst.
 

Enkele foto's van de werkzaamheden aan Het Wielsem bijgevoegd, de foto's dateren van 8 maart 2016
Op donderdag 17 maart 2016 zijn er weer een aantal foto's gemaakt. De werkzaamheden vorderen gestadig.
Woensdag 11 mei 2016 ziet Het Wielsem er al weer redelijk uit na de werkzaamheden. Nog een aantal weken en dan moet alles klaar zijn.

---- TOP ----

Schoonmaak brandgangen tussen Saffier en Opaal

Datum 24-06-2015

Dinsdag 23 juni 2015 hebben een aantal bewoners wonende aan de Saffier en de Opaal gezamenlijk de brandgangen tussen beide straten schoongemaakt. Het is namelijk veel gezelliger om dit gezamenlijk te doen.
De wijkmanager Frank van Berkel was uitgenodigd. Zo konden de bewoners laten zien dat zij betrokken zijn bij de woonomgeving en om de problemen waarmee men te maken heeft openbaar kenbaar te maken. Ook was de heer Sitki van Divers aanwezig en hielp hij een handje mee. Ook was Janny Baijens van Zayaz aanwezig om de actie gade te slaan en mee te helpen.
Gelukkig hebben menige straatbewoner samen de handen uit de mouwen gestoken en is men gezamenlijk aan de slag gegaan. De brandgangen zijn na deze avond netjes opgeruimd van alle rommel en het onkruid is verwijderd.

Misschien is dit ook een voorbeeld voor andere delen van de wijk ....
sla de handen ineen en maak gezamenlijk uw wijk mooier en schoner.

---- TOP ----

Expositie De Bijenkoningin 16-06-2015

Datum 20-06-2015

Kunstwerk Bijenkoningin

Op dinsdag 16 Juni hebben de bewoners van de Bijenkoningin een kunstwerk uitgekozen die door de leerlingen van het Helicon college zijn ontworpen. Deze kunstwerken zijn tentoongesteld aan de buurtbewoners, en met succes Ö 3 van de 12 kunstwerken zijn er uitgekozen door de bewoners. Op nummer 1 stond de kunstboom op zonne-energie, op nummer 2 bijenkorf en plantenbakken van autobanden en op nummer 3 hekje waar handafdrukken van de kinderen van het plein op komen met een kunstwerk van een bij er in.

Zayaz zal samen met de gemeente verder kijken welk ontwerp daadwerkelijk uitvoerbaar kan worden, er moet een plan bijgevoegd worden waarbij de kosten ook beschreven worden. Uiteraard zou het fantastisch zijn als we de samenwerking voort kunnen zetten met het Helicon met betrekking tot de uitvoering ervan!

Ook waren er plantjes voor bewoners die hun voortuinen wat op willen fleuren. Het was een gezellige avond waarbij de bewoners gezellig onder het genot van een kopje koffie en thee over de kunstwerken konden praten.

                                                                                         

Bron tekst e-mail: Nellie Caron, Sociaal Wijkbeheerder

Expositie De Bijenkoningin 16-06-2015

---- TOP ----

Pleintje en voortuinen Bijenkoningin

Datum 06-01-2015

Het afgelopen jaar is er naar aanleiding van de bewonerswens om het pleintje aan de Bijenkoningin op te knappen een nieuw inrichtingsplan gemaakt door de gemeente ís-Hertogenbosch.
Bewoners zijn veel avonden bij elkaar gekomen om het plan mede vorm te geven.
Zij zijn naast de gemeente ondersteund door Welzijnsonderneming Divers en Woningcorporatie Zayaz.

Tegelijk met de plannen voor het plein is er een plan van aanpak gekomen om de voortuinen van de aanliggende woningen aan te pakken.
Stagiaires van het Helicon, het opleidingscentrum voor Groen Onderwijs, hebben samen met enkele bewoners meegeholpen hun voortuin te bestraten. In de laatste maanden van 2014 zijn de grootste werkzaamheden uitgevoerd.

In dit nieuwe jaar zal er verder gewerkt worden aan het groen en de beplanting.
Tevens zullen eerstejaars studenten van het Helicon een ontwerp maken voor een kunstobject, dat hopelijk uitgevoerd kan worden.
Vooralsnog kunnen bewoners genieten van het vrolijke bijenmotief in het nieuw aangelegde kunstgras. Zodra het plein en de voortuinen klaar zijn, zal er een feestelijke opening komen.

Bron tekst + foto's: Nellie Caron, Sociaal Wijkbeheerder

---- TOP ----

Onderhoud riolering - Het Klokkediep

Datum 23-06-2014

Voor Het Klokkediep staat onderhoud riolering gepland. De straat gaat daar dus open. Lastig, maar ook nodig. De bewoners in die buurt hebben in februari een brief gehad hierover. Daar staat in dat het werk in juni begint. Dit is veranderd. Er was vertraging bij de aanbesteding. Nu willen ze er na de bouwvak mee beginnen, waarschijnlijk in augustus.

De bewoners zijn middels een brief hierover geÔnformeerd, zie het pdf-bestand: 2014-02-05_Klokkediep

Planning werkzaamheden riolering Het Klokkediep .... na de zomervakantie 2014

Bron: Marjolijn Pieterse - Vermeulen

Foto's riolering - Het Klokkediep

Datum 19-09-2014

---- TOP ----

Samen maken we de wijk mooier

Datum 05-04-2014

Wat doen we?
Samen met de bewoners van de Mondriaanwoningen aan het Wielsem is het wijkteam Hambaken en Zayaz druk bezig om de voorkant van deze huizen op te knappen.
Er worden banken gemaakt en tafels die over een tijd in de nieuwe voortuin geplaatst worden.
De bewoners hebben een keuze kunnen maken uit 4 verschillende voortuinen. Het zijn allemaal onderhoudsvriendelijke tuinen.
Alle tuinen krijgen een pergola en een taxushaag zodat de huizen er groen en vriendelijk uit gaan zien.

Waarom doen we dit?
De Hambaken heeft nog steeds last van een slecht imago. De Mondriaanwoningen liggen aan het Wielsem en zijn een soort visitekaartje van de wijk. Door deze metamorfose hopen we een steentje bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de wijk.

Waar werken we?
De banken, tafels en ombouwen voor de kliko worden gemaakt in de timmerwerkplaats (oude GabriŽl school, Klokkenlaan 2).

Zaterdag 12 april
Op zaterdag 12 april gaan de bewoners samen met het wijkteam Hambaken hun tuinen leegmaken zodat er ruimte is voor de pergola, de taxushaag en de nieuwe tuin.

Wat doen we nog meer?
De huizen worden ook geschilderd. De Mondriaankleuren verdwijnen, er komt een neutrale kleur voor terug.
Tussen de pergola en de haag worden klimplanten geplant. Ook tegen de blinde gevels komen klimplanten.
Uiteindelijk zal het er mooi uitzien en is het aanzicht van deze huizen en tuinen verbeterd.
Op deze manier werken bewoners er samen met het wijkteam en Zayaz aan om het aanzicht en het imago van de Hambaken te verbeteren.

Wilt u meer weten of mee werken?
U kunt contact opnemen met het wijkteam Hambaken.
Dit kan door binnen te lopen in de Klepel of te bellen met Janny Baijens, 073-6482400 of 06-22055428

Bron: Janny Baijens (woonconsulent)


Modelwoning aan Het Wielsem 142

* Aanpassingen modeltuin + werkzaamheden

Datum 18-04-2014

We gaan de modeltuin nog een beetje aanpassen. De bewoners vonden het te veel grijs, dus is er besloten dat de deuren en de raamkozijnen in een andere kleur geschilderd gaan worden. Ook komt er nog begroeiing tegen alle blinde gevels.
A.s. maandag (14-04-2014) startte de Weenergroep met het schoonspuiten van de bestrating en de schilder met zijn werkzaamheden. De pergolaís worden vanaf 22 april geplaatst en de tuinen worden vanaf 28 april aangelegd. Op 23 mei moet alles klaar zijn (is ook afhankelijk van het weer).

A.s. zaterdag (12--4-2014) willen we met de bewoners een begin maken met het leeghalen van de tuinen. We starten om 10.00 uur en werken door tot ongeveer 12.30 uur.

Bron: Janny Baijens (woonconsulent)

* Werkzaamheden bejaardenwoningen Het Wielsem

Datum 27-04-2014

Afgelopen week zijn de schilders druk in de weer geweest om de woningen aan Het Wielsem te voorzien van een nieuw verfje. Sommige bejaarden vinden het geheel nu te grijs en vonden de oude kleuren frisser. Ook is men in deze week gestart met het plaatsen van de pergola's.
Al met al zal men nog enkele weken bezig zijn om het aanzien van de woningen te verfraaien, zodat het een mooi geheel is.
De onderstaande foto's zijn gemaakt op 22 april 2014.

Werkzaamheden Het Wielsem 22-04-2014

Aankomende week (28-04-2014) wordt er ook een begin gemaakt met het hovenierswerk. We trachten doormiddels van foto's u hiervan op de hoogte te houden. Neem dus gerust nog eens een kijkje op deze pagina!!!
* Voortuinen betegelen

Datum 30-04-2014

Jongstleden maandag (29 april 2014) is men begonnen met de voortuinen aan Het Wielsem te ontdoen van de oude tegels. Enkele voortuinen werden in zijn geheel opnieuw betegeld en in andere tuinen werden de tegels weer opnieuw recht gelegd.

OiW - Voortuinen betegelen van de bejaardenwoningen aan Het Wielsem dd: 29-05-2014

* Hoveniers planten haag

Datum 12-05-2014

Vorige week werd er door de hoveniers druk gewerkt aan het op orde brengen van de voortuintjes bij de woningen aan Het Wielsem. Op de foto's is men druk in de weer met het planten van een haag. Het is wel een net aangezicht wanneer de voortuintjes zo goed als identiek zijn, het geeft een mooi strak geheel. Nu nog het onderhoud in de loop der jaren bijhouden en het blijft netjes.

OiW-Hoveniers haag planten_2014-05-09

---- TOP ----

Timmerwerkplaats

Datum 04-04-2014

Zayaz gaat samen met de bewoners de voortuinen aanpakken aan het Wielsem 98 t/m 154.

Inmiddels is er een voorbeeldtuin te zien op het Wielsem 142.

Tijdens de bewonersavond kwam het plan om samen met de bewoners banken en tafels te gaan maken. De gemeente stelde tijdelijk de ruimte aan de Gabrielschool ter beschikking en daar timmeren de bewoners nu iedere woensdag en donderdag van 09.30 tot 15.00 uur er stevig op los. Ook werken er 2 jongens mee die hun timmeropleiding aan de Bossche Vakschool volgen. Het is er een gezellige boel. Wil je mee timmeren, schuren, verven of wil je gewoon kijken en een praatje maken kom dan op 1 van deze 2 dagen langs. Tussen 12.00 en 13.00 zijn wij gesloten omdat we pauze hebben. We zitten aan de Klokkenlaan 2, groene poort door en dan links om de hoek.

Info: Heb je vragen of opmerkingen dan kan je terecht bij het wijkteam bij: Sitki, Janny, Nellie of Hanny. Gsm: 06-51284569.

Foto's dateren van 3 april 2014.

---- TOP ----

Deze website is opgezet door een aantal actieve leden van ICT Club de Hambaken. Gaat uw interesse uit naar het helpen bij een taak binnen deze club en u bent woonachtig in de Hambaken, neem dan gerust eens contact met ons op.   Lees verder >>>

Laatst bijgewerkt
 op: 16-10-2017 17:10:22

         

-----     Copyright 2008   ICT Club de Hambaken     -----